កសិកម្ម

ផ្តល់គន្លឹះពិសេសដើម្បីកសិករទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ចំណាយទុនតិច ចំណេញច្រើន។

ដំណោះស្រាយបញ្ហា កូនមាន់ងាប់ក្រោយចោះសំបករួច ក ...

វីដេអូមួយនេះ នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូន អំពីវិធីក្នុងការស្វែងយល់ និងដំណោះ ...

ដំណោះ​ស្រាយ​ស៊ុតមិនញាស់ បណ្តាលមកពីបញ្ហានៃការ ...

វីដេអូមួយនេះ នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូន អំពីវិធីក្នុងការស្វែងយល់ និងដំណោះ ...

គន្លឹះ​​ថែទំា​កូនមាន់​​ទើបញាស់ និងការដឹក​ជញ្ ...

កូនមាន់ដែលញាស់រួច ត្រូវយកទៅដាក់នៅកន្លែងកក់ក្តៅ ដោយឧបករណ៍កំដៅបន្ទាប ...

របៀប​ភ្ញាស់​កូន​មាន់​ ភាគទី២

គន្លឹះភ្ញាស់ស៊ុតដោយប្រើទូភ្ញាស់កូនមាន់ស្វ័យប្រវត្ត ដើម្បីទទួលជោគជ័ ...

របៀប​ ភ្ញាស់កូ​នមាន់ (ភាគទី១)

របៀបភ្ញាស់កូនមាន់​ ភាគទី១៖ការចិញ្ចឹមមេបាពូជល្អ របៀបថែទាំគុណភាពស៊ុត ...

ភាគទី៩ គន្លឹះ​បង្កើន​​ប្រាក់ចំណេញ​ខ្ពស់ក្នុង ...

ភាគទី៩ គន្លឹះ​បង្កើន​​ប្រាក់ចំណេញ​ខ្ពស់ក្នុង​មុខរបរ​ចិញ្ចឹមមាន់ ចូ ...

ភាគទី៨ អនាម័យ និង​ ការ​ថែទាំមាន់

ភាគទី៨ អនាម័យ និង​ ការ​ថែទាំ​មាន់ ចូលមើលខ្សែវីដេអូច្រើនទៀត លើបណ្តា ...

ភាគទី៧ វិធានជីវសុវត្ថភាព បង្ការ​ជម្ងឺមាន់

វិធានជីវសុវត្ថភាព បង្ការ​ជម្ងឺមាន់៖

ភាគទី ៦ សង្ខេបការធ្វើ​វ៉ាក់សាំងមាន់ និង​ការ​ ...

ភាគទី ៦ សង្ខេបការធ្វើ​វ៉ាក់សាំងមាន់ និង​ការ​បំប៉ន​ចំណី​មាន់ ចូលមើល ...

វិធីការពារ​ជម្ងឺ​ផ្តាសាយបក្សីលើមាន់ និងមនុស្ ...

១.វិធីការពារជម្ងឺផ្តាសាយបក្សី លើមាន់ និងមនុស្ស ២.វិធីបង្ការ និងធ្វ ...

វិធីបង្ការ និង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ជម្ងឺ​អុត​មាន់

១.វិធីបង្ការ និងចាក់វ៉ាក់សាំង ជម្ងឺអុតមាន់ ២.វិធីបង្ការ និងចាក់វ៉ា ...

វិធីបង្ការ និង ធ្វើវ៉ាក់សាំងជម្ងឺញូវការ ឬ​​ដ ...

១.វិធីបង្ការ និង ធ្វើវ៉ាក់សាំងជម្ងឺញូវការ ឬ​ដង្កោ​មាន់ ២.វិធីបង្កា ...

វិធីបង្ការ និងចាក់វ៉ាក់សាំង ជម្ងឺ​អាសន្នរោគ​ ...

១.វិធីបង្ការ និងចាក់វ៉ាក់សាំង ជម្ងឺអាសន្នរោគមាន់ ២.វិធីបង្ការ និងក ...

ភាគទី៥ របៀបធ្វើ​មេថ្នាំ​ធម្មជាតិ ត្រីផ្អាប់ ...

១.របៀបធ្វើមេថ្នាំធម្មជាតិសំរាប់មាន់ ជម្ងឺមាន់​​ ដែលឧស្សាកើតមានជាងគ ...

ភាគទី៤ ការរៀបចំចំណី និងផ្តល់ចំណីមាន់

ភាគទី៤ ការរៀបចំចំណី និងផ្តល់ចំណីមាន់ ១ ចំណីមាន់ ចំណីដែលមានគុណភាពល្ ...

ភាគទី៣ ការជ្រើសរើស​ពូជមាន់​សុខភាពល្អ និងការប ...

ការជ្រើសរើសពូជមាន់ល្អ មានតំរូវការទីផ្សាខ្ពស់ លក់បានថ្លៃ គឺជាកត្តាជ ...

ភាគទី២ ការរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់ចិញ្ចឹម​មាន់

១.ទ្រុងកូន​មាន់ មុខងាររបស់ទ្រុងកូនមាន់ គឺជាប្រភេទទ្រុងមួយ សម្រាប់ដ ...

ភាគទី១ សេចក្តីផ្តើមអំពីមុខរបរ​ ចិញ្ចឹមមាន់

ការចិញ្ចឹមមាន់​ ពូជ មាន់យកពង ឬមាន់យកសាច់ក្នុងស្រុកជាលក្ខណៈគ្រួសារ ...

ការវាស់​ ទម្ងន់ត្រី ​ក្នុងស្រះចិញ្ចឹម

តើការរវាស់​ ទម្ងន់ត្រី ឬធ្វើសំណាកមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ធ្វើសំណាក គឺជា ...

វិធីប្រើជីគីមីដើម្បីបង្កើតប្លង់តុងក្នុងស្រះត ...

ការប្រើប្រាស់ជីជីគីមី៖ សត្វតូចៗ ឬហៅថាប្លង់តុងមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស ...

វិធី​ប្រើ​​​​ជីកំប៉ុស្ត​ បង្កើត​ប្លង់តុង​ក្ន ...

ការប្រើប្រាស់​ ជីកំប៉ុស្ត ៖ សត្វតូចៗ ឬហៅថាប្លង់តុងមានសារធាតុចិញ្ចឹ ...