គន្លឹះជីវិត គ្រប់គ្រងដឹកនាំ

វិធី​​មើល​​​ចរឹត​មនុស្ស ក្អម​ទាំង​ប្រាំ

តើខ្ញុំជានរណា? ហើយខ្ញុំគួរាប់អាន​​​មនុស្ស​​​​​ប្រភេទណាទើបប្រសើរ អាចទុកចិត្តបាន? នេះជាសំណួរសំខាន់ពីរដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវស៊ូខ្លួនឯង​ ហើយត្រូវស្វែងរកចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងជីតវិត។

ជាការពិតណាស់ មនុស្សគ្រប់រូបមាននិស័យ មានចារិតឬពា និងផ្នត់គំនិតមិនដូចគ្នាទេ គ្រាន់តែអាចស្រដៀងប៉ុណ្ណោះ។  នេះគឺវាអាស្រ័យទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានរសនៅ ​ឥទ្ធិពលនៃការអប់រំ និងវប្បធម៌របស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើនេះ ដើម្បីងាយយល់ គេហទំព័រ ហូបបាយ យើងខ្ញុំសូមលើកយក ក្អមដី មកតំណាងឱ្យប្រភេទមនុស្ស ៥ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដូចតទៅនេះ៖

១.មនុស្ស​​ក្អមផ្កាប់៖

បើទោះជាវានៅក្រោមភ្លៀងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ទឹកភ្លៀងនោះមិនអាចចូលក្នុងក្អមបានដែរ។ វាប្រៀបដូចទៅនិងមនុស្សដែលមិនទទួលយកមត្តិយោបល់អ្នកផងទាំងឡាយ។ ក្អម

២.មនុស្ស​​​​​ក្អមបញ្ឈរ និងមានគ្របបិទជិត៖

បើទោះជាវានៅក្រោមភ្លៀងច្រើនយ៉ាងណា​ ក៏ទឹកភ្លៀងនោះស្ទើរតែមិនអាចជ្រាបចូលក្នុងក្អមបានដែរ។

ក្អម

៣.មនុស្ស​​​​ក្អមចំហមាត់តែធ្លុះគូថ៖

ទឹកភ្លៀងអាចចូលក្នុងក្អមនេះបាន តែហូរទៅវិញអស់តាមគូថដែលធ្លុះនោះ។

ក្អម

៤.មនុស្ស​​​​ក្អមចំហមាត់តែនៅមួយកន្លែង៖

មិនមានគ្រប ហើយក៏មិនធ្លុះគូថដែរ! ទឹកភ្លៀងអាចចូលក្នុងក្អមនេះបានតាម​លទ្ធភាព បើមានគ្រោះរាំងស្ងួតវិញនោះ ក្អមនោះហួតហែងគ្មានទឹកមួយតំណក់ដែរ។

ក្អម

៥.មនុស្សក្អមមានជើងដើរ និងស្លាប៖

មិនមានគ្រប មិនធ្លុះគូថ ថែមទាំងមានជើងនិងស្លាបអាចហោះហើរបានទៀត! ក្អមប្រភេទនេះមានទឹកពេញៗតែម្តង ព្រោះវាមានជើងនិងស្លាប ដែលត្រូវតែទៅរកកន្លែងណាដែលមានទឹក។

មនុស្ស​​​​​​

អត្ថបទលេខៈ គល០០២០

អត្ថបទនិងរក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រ​ ហូបបាយ​ www.hopbuys.com

2 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *