កសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វមាន់

ដំណោះស្រាយបញ្ហា កូនមាន់ងាប់ក្រោយចោះសំបករួច កូនមាន់ញាស់លឿនពេក និង​ផ្ចិតកូនមាន់មិនជាសះ

វីដេអូមួយនេះ នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូន អំពីវិធីក្នុងការស្វែងយល់ និងដំណោះស្រាយបញ្ហា កូនមាន់ងាប់ក្រោយពេលចោះសំបកស៊ុតរួច កូនមាន់ញាស់លឿនពេក និងផ្ចិតកូនមាន់មិនជាសះ ដោយសាររបបចំណី ការប្រើ ទូរភ្ញាស់ និងបច្ចេកទេសល្អ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងនូវសេចក្តីអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររ និងការចំណាយពេលវេលាទស្សនារបស់លោកអ្នក។​ បើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬយោបល់សូមសរសេរសារក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

អត្ថបទលេខ៖ កស០១៨

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *