សម្រស់ សម្រស់នារី

តិចនិច​គូសចិញ្ចើម

​វិធីគូសចិញ្ចើមអោយកាន់តែស្រស់ស្អាត

សូមអញើញជ្រើសរើសនូវវិធីណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត និងត្រូវនិងទម្រង់មុខរបស់លោកអ្នក។

បើសុភាពនារីមានយោបល់ សូមសរសេរក្នុងប្រអប់សារខាងក្រោម។ សូមអរគុណ។

អត្ថបទលេខ៖ សម០១៣

អត្ថបទនិងរក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រ​ ហូបបាយ​ (www.hopbuys.com)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *