កសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វមាន់

ដំណោះ​ស្រាយ​ស៊ុតមិនញាស់ បណ្តាលមកពីបញ្ហានៃការ​បង្កាត់​ពូជមាន់ និងលក្ខខណ្ឌនៃការចិញ្ចឹម

វីដេអូមួយនេះ នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូន អំពីវិធីក្នុងការស្វែងយល់ និងដំណោះស្រាយ បញ្ហាស៊ុតមាន់មិនញាស់ បណ្តាលមកពីការបង្កាត់ពូជមាន់ ​និងលក្ខខណ្ឌនៃការចិញ្ចឹមមិនត្រឹមត្រូវ ដែលធ្វើអោយកសិករយើង មានការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញក្នុងមុខរបរនេះ។ ក្រុមការងារយើងសង្ឃឹមថា វីដេអូមួយនេះ នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងរបស់បងប្អូន លើបច្ចេកទេសរបរភ្ញាស់កូនមាន់។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងនូវសេចក្តីអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររ និងការចំណាយពេលវេលាទស្សនារបស់លោកអ្នក។​ បើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬយោបល់សូមសរសេរសារក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

អត្ថបទលេខ៖ កស០១៧

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *