គន្លឹះជីវិត គន្លឹះអប់រំកូន

វិធី​បង្ហាត់​កូន​អោយចេះកាន់​ខ្មៅដៃ​​ត្រឹមត្រូវ

សម្រាប់ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល បង្រៀនកុមារអាយុក្រោម៤ឆ្នាំ ឬសិក្សាថ្នាក់មតេយ្យអោយចេះកាន់​ខ្មៅដៃ​ត្រឹមត្រូវក្នុងការគូសវាស ឬសរសេរអក្សរបានល្អ ​ឆាប់ចេះ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងនូវសេចក្តីអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររ និងការចំណាយពេលវេលាទស្សនារបស់លោកអ្នក។​ បើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬយោបល់សូមសរសេរសារក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

អត្ថបទលេខ៖ កុមារ០០០៣

ប្រភព៖ គេហទំព័រហូបបាយ www.hopubys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *