គន្លឹះជីវិត គន្លឹះអប់រំកូន

វិធីបណ្តុះ​ចំណង់​កូន​អោយ​ចូល​ចិត្ត​​​សិក្សា

ជាធម្មតាកុមារតូចៗរបស់អ្នក តែងតែចូលចិត្តការលេងច្រើនជាងការសិក្សា ដែលធ្វើឲ្យយើងជា ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល មានការលំបាកក្នុងការទាញពួក​គេ​ឲ្យងាក​​មក​ចូល​ក្នុង​បរិយា​កាសសិក្សាតែមួយមុខនោះ។ ក្រុមការងារនៃគេហទំព័រ ហូបបាយ បាន​ធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ នូវគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកអាចអនុវត្តក្នុងការបណ្តុះ​ចំណង់កូនៗរបស់លោកអ្នក​ ឱ្យចូល​ចិត្តសិក្សានិងក្លាយជាសិស្សពូកែនៅថ្ងៃអនាគត ដូចខាងក្រោម៖

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងនូវសេចក្តីអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររ និងការចំណាយពេលវេលាទស្សនារបស់លោកអ្នក។​ បើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬយោបល់សូមសរសេរសារក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

អត្ថបទលេខ៖ កុមារ០០០១

ប្រភព៖ គេហទំព័រហូបបាយ www.hopubys.com

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *