កសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វមាន់

គន្លឹះ​​ថែទំា​កូនមាន់​​ទើបញាស់ និងការដឹក​ជញ្ជូន​កូនមាន់

កូនមាន់ដែលញាស់រួច ត្រូវយកទៅដាក់នៅកន្លែងកក់ក្តៅ ដោយឧបករណ៍កំដៅបន្ទាប់ពីញាស់បាន ២៤ម៉ោង។ ត្រូវឱ្យកូនមាន់សម្រាក នៅកន្លែងស្ងួត ហើយមានចរន្តខ្យល់ចេញចូល អុកស៊ីសែន គ្រប់គ្រាន់។ កុំមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការផ្តល់ចំណីកូនមាន់ទើបកើតបាន ១ទៅ២ថ្ងៃអី។

កូនមាន់ងាយរងទទួលគ្រោះរហូតដល់ងាប់ បើមិនមានការគ្រប់គ្រង បានត្រឹមត្រូវនៅពេលដឹកជញ្ជូន ទេនោះ។ កសិករមិនត្រូវចំណាយពេវេលាយូរក្នុងការដឹកជញ្ជូនកូនមាន់ យកទៅចិញ្ចឹមឡើយ ។ បងប្អូន អាចយកឧបករណ៍សាមញ្ញៗសម្រាប់ដាក់កូនមាន់តូចៗ ទាំងនោះ ដើម្បីដឹកជញ្ជូន ដូចជា៖

ចូលមើលខ្សែវីដេអូច្រើនទៀត លើបណ្តាញ Youtube: ហូបបាយ កសិកម្ម

https://www.youtube.com/channel/UCwPT1vqSQgqSQ-tsgbDHo1A?view_as=subscriber

អត្ថបទលេខ៖ កស០១៦

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *