ជម្ងឺនិងវិធីការពារ សុខភាព

ផលវិបាក​នៃការ​ទទួលទាន​ភេសជ្ជៈ​ផ្អែម​រាល់ថ្ងៃ

ផលវិបាក​នៃការ​ទទួលទាន​ភេសជ្ជៈ​ផ្អែម​រាល់ថ្ងៃនាំឱ្យឡើងទម្ងន់ លើសឈាម ទឹកនោមផ្អែម បញ្ហារបេះដូង ជម្ងឺក្រពះ ពិបាកដកដង្ហើម និងបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើង។ យោងតាមស្ថិតិ ឆ្នាំ2016​  ប្រជាជនខ្មែរអាយុ 25 ឆ្នាំ ទៅ 64ឆ្នាំ អាត្រាលើសទម្ងន់ កើនពី 15,4%​ ឆ្នាំ2010 ទៅ 22% ឆ្នាំ 2016អាត្រាលើសជាតិស្ករក្នុងឈាម 1.4% ទៅ​ 9.6%។ 

​ភេសជ្ជៈ

​ភេសជ្ជៈ

អត្ថបទលេខ៖ សខ០០២២

អត្ថបទ RFA និងរក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ www.hopbuys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *