រឿងខ្លី

រឿង សត្វពពែ និង ចចក

រឿង សត្វពពែ និង ចចក

ពពែ

#គំនិតអប់រំ : មិត្តភាពពិតប្រាកដមិនមែនត្រូវការតែពាក្យសម្តី ពិរោះផ្អែមល្ហែម​អួតក្អេងក្អាងនោះទេ វាគឺស្ថិតនៅត្រង់ពេលដែលអ្នកមានគ្រោះអាសន្ន មានមិត្តជាផ្តល់យោបល់​និងហុចដៃចាំជួយដល់អ្នក ហើយអ្នកត្រូវចាំថាមនុស្សដែលធ្វើអោយយើងសប្បាយរីករាយរាល់ថ្ងៃក៏មិនមែនប្រាកដថាគេជាមិត្ត​ល្អរបស់យើងដែរ ។

ពពែ ពពែ ពពែ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *