រឿងខ្លី

រឿង ក្ងោក សារិកា និង កុក

នៅក្នុងសម័យអតីតកាល ដែលកន្លងផុតទៅ   មានកូនបក្សីបីក្បាលគឺ កូនក្ងោក កូនសារិកា និងកូនកុក អាស្រ័យនៅក្នុងសំបុក លើមែកព្រឹក្សាជិតៗគ្នា  ។ វេលានោះមានព្រានព្រៃបីនាក់ បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃ ដើម្បីធ្វើការបរបាញ់សត្វយកមកធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃ ។

កុក

ពួកព្រានព្រៃទាំងបីខំស្វែងរកម្រឹគអស់រយៈពេលស្ទើរពេញមួយថ្ងៃពុំបានជួបប្រទះសត្វអ្វីសោះ ដល់ពេលល្ងាចបន្តិច ពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បានប្រទះឃើញកូនបក្សីបីក្បាល់ដែលនៅក្នុងសំបុកក្បែៗគ្នា ក៏ចាប់យកម្នាក់មួយៗ  មកចិញ្ចឹមសំរាប់ជាការកំសាន្ត ។ សូមទស្សនាខ្សែវីដេអូ អគុណ។

សារិកា កុក កូនសត្វ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *