បច្ចេកវិទ្យា រថយន្ត

 សារះ​សំខាន់​របស់​​ប្រេងម៉ាស៊ីន​រថយន្ត

​ប្រេ​ង​គឺ​ជា​ស​រ​សៃ​ឈា​ម​នៃ​ម៉ា​ស៊ី​ន​រ​ប​ស់​យើ​ង​។​ ​វា​ជា​ស​មា​ស​ធា​តុ​មួ​យ​ក្នុ​ង​ចំ​ណោ​ម​ស​មា​ស​ធា​តុ​សំ​ខា​ន់​បំ​ផុ​ត​ដែ​ល​រ​ក្សា​ម៉ា​ស៊ី​ន​រ​ប​ស់​យើង​អោ​យ​តំ​ណើ​រ​កា​រ​​​បា​ន​ប្រ​សើ​រ​។

គេហទំព័រហូ​ប​បា​យ​​សូមបង្ហាញពីគន្លឹះការពារម៉ាស៊ីនរថយន្តលោកអ្នក មិនប​ណ្តោយ​អោយ​ការប្រើ​ប្រា​ស់ហួស​កំ​ណត់​ ក្នុងការ​ផ្លាស់​ប្តូ​ប្រេងទៅ​តាម​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​ពី​រោង​ចក្រ​ឡើយ​។

ការ​ពារ​ច្រះ៖ ប្រឆាំង​និង​ការ​កើ​ត​មាន​ច្រះ​នូវ​ក្នុង​ម៉ា​ស៊ីន​ ហើយ​ធា​នា​អា​យុ​កាល​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​យូរ និង​ ធ្វើ​អោយ​ម៉ា​ស៊ីន​តំ​ណើរ​ការ​បាន​ល្អ ។

កា​ត់​ប​ន្ថាយ​ការ​សឹក​រឹករិល៖ កា​ត់​ប​ន្ថយ​សំ​និក​រវាង​គ្រឿង​បន្លាស់​ដែល​មានចលនាដើម្បី​ការ​ប្រើ​បា្រស់​បានយូរ​ តំ​ណើរ​ការ​បាន​ប្រសើរ​និង​ជួយ​សន្សំសំចៃប្រេងន្ធនះ​។

លាង​សំអា​ត៖ វា​ជា​អ្នក​ចាប់​យក​នូវ​កំទិច​កំទី​ដែល​មាន​នូវ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីនទៅទុក​នូវ​ក្នុង​តំរង​ប្រេង​ ដោយ​ធា​នាអោយ​បាន​ដើម្បី​អោយ​ម៉ា​ស៊ីន​តំ​ណើរការ​ដោយ​រលូន ។

បញ្ចុះ​កំ​ដៅ៖ វា​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​ទៅ​ជួយ​បញ្ចុះ​កំដៅទៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​និង​គ្រឿង​បន្លាស​របស់​ម៉ាស៊ីន​ កុំ​អោយ​បាត់​បង់​ថាមពលនិងការ​កើន​ឡើង​នូវ​ការ​សឹករឹករិល ។

លោក​អ្នក​គួរ​តែ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប្រេង​ម៉ា​ស៊ីន​និង​តំរង​អោយ​បាន​ទៀង​ទាត់​ទៅតាម​តារាង​បច្ចេក​ទេស​ពី​រោង​ចក្រ​ដែល​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​រថយន្ត​ឬម៉ូតូ​របស់​អ្នក។

អត្ថបទលេខ៖ ហវ០០៣

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *