បច្ចេកវិទ្យា

ទាញ​យក​ (ដោយឡួត)​ បទ​ចំរៀង​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្តពីYOUTUBE​ បាន​យ៉ាងងាយ

ទាញ​យក​ (ដោយឡួត)​ បទ​ចំរៀង​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្តពីYOUTUBE​ បាន​យ៉ាងងាយ

តើអ្នក​មាន​ចំរៀង​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្តស្តាប់ហើយ​ចង់​ទា​ញ​វា​យក​មក​ទុក​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែរទេ?

គេហទំព័រហូបបាយ សូមផ្តល់ជួននូវ​គន្លឹះដែល​យើងអាចទាញយកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយរហ័សទាន់ចិត្ដដូចខាងក្រោម៖

ទី១​ អ្នក​ត្រូវ​មាន​Youtube វីដេអូ​ ឬ ចំរៀងដើម្បីទាញយក

ទី២ កូពី URL ខាង​លើ​ដូច​ដែល​បង្ហាញ​ក្នុងរូប

ទី៣ Paste URL ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​របស់​ www.youtubemp3.to រួចហើយចុច​លើពាក្យ​ Convert video

ទី៤ ពេល​ដែល​ខនវីត​រួច​រាល់ហើយ​ ( វាចំណាយ​ពេល​ប្រហែល​ជា​៣០វិនាទី )​ចុច​លើក​ពាក្យ​Download ជាការស្រាច។

រក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហូបបាយ​ www.hopbuys.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *