ទូរស័ព្ទ បច្ចេកវិទ្យា

អំពី ​​WhatsApp ដែ​ល​អ្ន​ក​​មិ​ន​ដឹ​ង

គុ​ណ​ស​ម្ប​ត្តិ​ ​និ​ង ​គុ​ណ​វិ​ប​ត្តិ​រ​ប​ស់​​ WhatsApp ​​ដែ​លអ្ន​ក​មិ​នដឹ​ង

គុ​ណ​ស​ម្ប​ត្តិ​​​

 1. អា​ច​ប្រើ​បាន​ទាំង​ស្មាតហ្វូន iPhone, Android
 2. ផ្ញើ​សា​រ​ដោ​យ​មិន​កំ​ណត់​ទូ​ទាំង​ពិភព​លោក
 3. ផ្ត​ល់​ស​ញ្ញា​ប្រាប់​អ្នក​វិញថា​សារ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូន​ទៅ ឬបាន​អាន​រួច​ហើយ​។ សំគាល់ដោយសញ្ញាធីក (√) ធីកពណ៌​ប្រ​ផេះចំនួនពីរ​ បញ្ជាក់ថា ​អ្នកបាន​ផ្ញីសាររួច​ ​ធីកនេះប្តូរ​ទៅ​ជាពណ៌​ខៀ​វ​ជា​សញ្ញា​ថា​ដៃ​គូរ​របស់​អ្នក​បាន​អាន​រួច​ហើ​យ)។
 4. អ្នក​អា​ច​ផ្ញើ​សារ​ជា​សំឡេងនិង​វីដេអូ​បាន​រហូត​ដល់​ទៅ​១៦Mb
 5. អ្នក​អា​ច​ផ្ញើ​ឯកសាររ​ហូ​ត​ដល់​ ១០០Mb
 6. ផ្តល់នូវ​សុ​វ​ត្តិភាព​សំ​រាប់​សារ​របស់​ដោយ End-To-End Encryption
 7. មាន​ និមិតសញ្ញា emoji ច្រើនដែ​ល​ អ្នកអាច​ប្រើ​ក្នុង​ការ​សន្នា​បាន​យ៉ាង​សប្បាយ
 8. អ្នក​អា​ចប្រើ​នូវ​លើ​កុំ​ព្យូទ័រក៏បាន
 9. មិនបាត់បង់ទនិ្នន័យណាមួយឡើយ​ទោះបីជាអ្នក​ប្តូរលេខ​ទូស័ព្ទក៏ដោយ

គុ​ណ​វិ​ប​ត្តិ

 1. អ្នក​អាច​ប​ង្កើត​ក្រុម​ដើ​ម្បី​ជជែក​គ្នា​បាន​តែ​២៥៦​នាក់​ប៉ុណោះ​នា​ពេល​បច្ចុន្ប
 2. មាន​តែ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​តែ​ប៉ុ​ណោះ​ដែល​អាច​បន្ថែម​ស​មា​ជិត​ក្រុម​បាន
 3. ការរក្សាទុក និងការទាញ​យក​ទិន្នន័យអាចមានភាពស្មុគស្មាញ និងត្រូវការពេលវេលា
 4. នៅពេលប្តូរទូរស័ព្ទ​ថ្មី​ដោ​យ​ប្រើ​លេ​ខ​ដដែលទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ដែលផ្ទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទចាស់មិនអាចទាញយកនៅក្នុងទូរស័ព្ទថ្មីបាន​ទេ (ក្នុងករណីអ្នកមិនមានរក្សាទុក) ។
 5. អ្នក​ចំណាយ​ទំហំអង្គចងចាំ memory ច្រើន​ដើម្បី​រក្សា​ទុកឯកសារ រូបភាព វីដេអូ​ដែលមិនចាំបាច់

អត្ថបទ និងរក្សាសិទ្ធិដោយ គេហទំព័រហបបាយ (www.hopbuys.com)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *