បច្ចេកវិទ្យា រថយន្ត

តើទិញ​រថយន្ត​មួយទឹកយ៉ាងណាបានល្អដូចថ្មី?

តើទិញ​ រថយន្ត​ មួយទឹកយ៉ាងណាអោយបា​ន​ដូ​ចថ្មី និ​ងតំ​លៃ​ល្អ ?

តំ​លៃ​គឺ​ជា​ចំ​ណុ​ច​សំ​ខា​ន់​ដែ​ល​ជំ​រុ​ញ​អោយ​យើ​ង​ប្រើ​រ​ថ​យ​ន្ត​មួយ​ទឹ​ក តែ​ការ​ទិ​ញ​រ​ថ​យ​ន្ត​មួ​យ​ទឹ​កនេះ​អា​ច​ទិ​ញ​ចំ​រ​ថ​យ​ន្ត​កាត់​ត​សា​ក់​ស៊ី​ឬ​ក៏​រ​ថ​យ​ន្ត​ធ្លាប់​បុ​កធ្ងន់​ធ្ងរ​​​ពី​​​មុ​​​នម​កដែលធ្វើអោយអ្នកជាវខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលប្រើ។ គេហ​ទំពរ៏​ ហបបាយ​ សូមលើ​យក​ចំ​ណុច​សំខាន់ៗខ្លះមកផ្តល់​ជាគំនិត​ដើម្បីជួយបងប្អូនដូច​ខាង​ក្រោម៖

ត្រួត​ពិ​និ​ត្យ​លក្ខ័ណ​បច្ចេកទេស​សំខាន់​

  • ពិ​និ​ត្យ​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​ និង​ខា​ង​ក្រៅ​ដោយ​យក​​ចិត្ត​ទុក​ដាក់
  • បើក​បរ​សាក​ល្ប​ង
  • ពិ​និ​ត្យ​ការ​លិច​ជ្រាប​ប្រេងផ្សេងៗ
  • ពិ​និ​ត្យ​រថ​យ​​ន្ត​ដោយ​ជាង​ដែ​ល​មាន​បទ​ពិ​សោធត្រឹម​ត្រូវ

ពិ​និ​ត្យ​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង​និង​ខា​ង​ក្រៅ​ដោយ​យក​​ចិត្ត​ទុក​ដាក់

ពិ​និត្យ​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​បំផុត​សំរាប់ទំ​ហំ​នៃ​ការ​​ខូច​ខាត តែ​កុំ​ភ្លេច​បើក​ដំបូល​មើ​ល​ម៉ាស៊ី​ន ត្រូវ​ពិនិត្យអោយ​​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ដើ​ម្បី​ដឹង​ពី​ទំហំ​​នៃ​ការ​ជួស​ជុល។

បើក​បរ​សាក​ល្ប​ង

អ្នក​ត្រូវ​បើក​បរ​ក្នុងគ្រប់​កា​លទេ​សៈ​នៃ​ផ្លូវ អ្នក​នឹង​ដឹង​ថា​រថ​យ​ន្ត​នោះ​មាន​បញ្ហា​ឬយ៉ាង​ណា​ដូច​ជា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លេខ​របស់​ប្រ​អ​ប់​លេខ ដំណើរការ​របស់​ម៉ា​ស៊ីន និង​ សំ​លេង​នា​នាដែល​អាច​នឹង​កើត​មានកំឡុង​ពេល​បើក​បរ​។

src=”https://hopbuys.com/wp-content/uploads/2018/01/maxresdefault.jpg” alt=”រ​ថ​យ​ន្ត” width=”1015″ height=”555″ />

ពិ​និ​ត្យ​ការ​លិច​ជ្រាប​ប្រេងផ្សេងៗ

ប​ន្ទាប់​ពីបាន​បើក​បរ​សា​កល្បង​អ្នក​ត្រូវ​ពិ​និ​ត្យ​មើល​ការ​លិច​ជ្រាប​នូវ​តំ​បន់​នានា​ ដូច​ជា​ម៉ា​ស៊ីន​ ប្រ​អ​ប់​លេខ​ និង​ ប្រ​ព័ន្ធ​ប​ញ្ចុះ​កំ​ដៅ​ជា​ដើម​ ។

ពិ​និ​ត្យ​រថ​យ​​ន្ត​ដោយ​ជាង​ដែ​ល​មាន​បទ​ពិ​សោធន៍ត្រឹម​ត្រូវ

មាន​ម​នុស្ស​ច្រើ​ន​ណាស់​ដែល​ទិញ​រ​ថ​យ​ន្ត​មួយ​ទឹ​កដែ​ល​មិ​ន​បាន​ពិ​និ​ត្យ​ដោយ​ជា​ង​ជំ​នាញ​និង​មាន​បទ​ពិ​សោធន៍ នេះ​គឺ​ជា​ហានិភ័យមួយដ៏ធំ ជាង​ជំ​នាញ​គេ​អាច​ដឹង​បាន​ប្រ​សិ​ន​បើរ​ថ​យ​ន្តនោះ​មាន​ធ្លាប់​ជួស​ជុល​ធ្ងន់​ធ្ង​រ ដែល​នឹង​មិន​ចំណាយ​ប្រាក់​ជួសជុល​ច្រើន​បន្ទាប់​ពីសម្រេច​ចិត្តទិញរួចហើយ។មួយ​ទឹ​ក

អត្ថបទស្រាវជ្រាវដោយ ​គេហទំព័រ ហប​បាយ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *